Validoo MediaStore

Validoo MediaStore tar emot all artikelinformation för konsumentartiklar, exponeringsenheter och icke-konsumentartiklar på basnivå som skickas till alla mottagare i Validoo Item vilket innebär att du inte behöver adressera Validoo MediaStore explicit. Om du vill adressera Validoo MediaStore enbart så gör du det på samma sätt som till övriga mottagare i Validoo Item. Validoo MediaStore använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som mottagare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Validoo MediaStore ska GLN 7300029300000 användas.