Torebrings

Torebrings använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Torebrings ska GLN 7300009048779 användas.

Torebrings vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Torebrings om det råder osäkerhet om artikelinformationen ska skickas.