Systembolaget

Systembolaget AB använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Systembolaget AB ska GLN 7381000003004 användas.

Systembolaget AB vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Systembolaget AB om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.