Svensk Cater

Svensk Cater använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Svensk Cater ska GLN 7350022000001 användas.

Svensk Cater vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Svensk Cater om det råder osäkerhet om artikelinformationen ska skickas.