Skara Gross

Skara Gross använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Skara Gross ska GLN 7300009055289 användas.

Skara Gross vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Skara Gross om det råder osäkerhet om artikelinformationen ska skickas.