Oriola

Oriola använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. Kontakta er ordinarie affärskontakt hos Oriola för att få tillgång till deras lokaliseringsnummer.

Oriola vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformationför överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Oriola om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.