Nielsen Services Sweden AB

Nielsen AB använder GLN (GS1-lokaliseringsnummer) 7399990000002 för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. 

Genom att dela produktinformation till Nielsen, kan du som leverantör tidigt i lanseringsprocessen säkerställa att all produktdata blir korrekt kodad i Nielsens databaser. Nielsen AB vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Nielsen Services Sweden AB om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.