Netto

Netto använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Netto ska GLN 7300009009169 användas.

Netto vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Netto om det råder osäkerhet om artikelinformationen ska skickas.