Menigo

Menigo använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiea sig som köpare i artikelinformationen. Kontakta er ordinarie affärskontakt hos Menigo för att få tillgång till deras GLN.

Menigo vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Menigo om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.