MatHem

MatHem använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till MatHem ska GLN 7350055080018 användas.

MatHem vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med MatHem om det råder osäkerhet om artikelinformationen ska skickas.