Mat.se

Mat.se använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Mat.se ska GLN 7350076231000 användas.

Mat.se vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Mat.se om det råder osäkerhet om artikelinformationen ska skickas.