Martin & Servera

Martin & Servera använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Martin & Servera ska GLN 7381034999991 användas.

Martin & Servera vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Martin & Servera om det råder osäkerhet om artikelinformationen ska skickas.