Mårdskog & Lindkvist

Mårdskog & Lindkvist använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Mårdskog & Lindkvist ska GLN 7350030179997 användas.

Mårdskog & Lindkvist vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Mårdskog & Lindkvist om det råder osäkerhet om artikelinformationen ska skickas.