Linas Matkasse

Linas Matkasse använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När Artikelinformation ska skickas till Linas Matkasse, ska GLN 7365567746109 användas.

Linas Matkasse vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Linas Matkasse om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.