Life Logistics

Life Logistics använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Life Logistics ska GLN 7300009026562 användas.

Life Logistics vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Life Logistics om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.