Konsum Värmland

Konsum Värmland använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. Kontakta er ordinarie affärskontakt hos Konsum Värmland för att få tillgång till deras lokaliseringsnummer.

Konsum Värmland vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformationför överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Konsum Värmland om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.