Konsum Gävleborg

Konsum Gävleborg använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. Kontakta er ordinarie affärskontakt hos Konsum Gävleborg för att få tillgång till deras lokaliseringsnummer. 

Konsum Gävleborg vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Konsum Gävleborg om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.