ICA

ICA använder flera GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. Olika GLN anges för identifiering beroende på om artikelinformationen ska skickas till kategorin "Hem & Fritid" eller till övriga kategorier hos ICA. Kontakta er ordinarie affärskontakt hos ICA för att få tillgång till deras GLN.

ICA vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med ICA om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.