Coop Sverige

Coop Sverige använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. När artikelinformation ska skickas till Coop Sverige ska GLN 7300124230103 användas.

Coop Sverige vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Coop Sverige om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.