Coop Nord

Coop Nord använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifier sig som köpare i artikelinformationen. Kontakta er ordinarie affärskontakt hos Konsum Nord för att få tillgång till deras lokaliseringsnummer.

Coop Nord vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Coop Nord om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.