Community GLN

Nu är det möjligt att publicera sin Artikelinformation för alla mottagare samtidigt, med hjälp av ett publikt GLN. Följande GLN ska användas för att skicka publikt:

CommunityGLN: 7300029999938