Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. Kontakta er ordinarie affärskontakt hos Apotek Hjärtat för att få tillgång till deras lokaliseringsnummer.

Apotek Hjärtat vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Apotek Hjärtat om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.