Handla internationellt, GDSN

De företag som är anslutna till Validoo Item kan skicka och ta emot produktinformation från företag i andra länder som är anslutna till GDSN, GS1:s globala nätverk av datapooler.

Så fungerar GDSN

Nätverket GDSN (Global Data Synchronization Network) består av ett antal datapooler som kontrollerar och synkroniserar information på liknande sätt som Validoo Item.

GDSN består även av ett globalt register som innehåller information om vilken datapool en leverantör är ansluten till samt var information om varje produkt finns lagrad.

Skicka produktinformation inom GDSN

  1. Ta reda på vilken datapool som din mottagare är ansluten till.
  2. Kontakta vår kundservice för att säkerställa att det finns en koppling mellan Validoo Item och mottagarens datapool.
  3. Ta reda på vilka specifika termer i informationen samt vilka valideringsregler mottagarens datapool kräver.
  4. Säkerställ att ditt system klarar att skapa och hantera information enligt mottagarens krav.
  5. Kom överens med din mottagare när de kan ta emot information från ditt företag.

Ta emot produktinformation inom GDSN

  1. Skapa en prenumeration för din leverantör i Validoo Item och exportera prenumerationen till det globala registret i GDSN.
  2. Be leverantören skicka information till ditt företag.