Validoo Item

Skicka produktinformation

Läs mer om hur du skickar produktinformation.

Läs mer

Välja system

Läs mer om hur du väljer ett system för ditt företag.

Läs mer

Internationell handel, GDSN

Företag som är anslutna till Validoo Item kan skicka och ta emot information, enligt GS1:s standard för Artikelinformation, från företag i andra länder.

Läs mer

Utveckla eget system

Läs mer om hur du går tillväga för att utveckla och verifiera ett eget system.

Läs mer

Kundlista

Se vilka leverantörer och mottagare som är kunder till Validoo Item och vilket GLN de använder.

Läs mer

Vanliga frågor

Här ger vi dig svar på de vanligaste frågorna som vi får

Läs mer