Om GS1

GS1 är en global standardiseringsorganisation. Vi arbetar not-for-profit och överskott återinvesteras i verksamheten till nytta för våra kunder.

Att förändra och förbättra företags och branschers möjlighet att utveckla sina affärer och verksamheter har varit GS1 Swedens drivkraft i över 35 år.

GS1-systemet möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem.

GS1 erbjuder en neutral arena för samverkan. GS1s standarder och lösningar bidrar till att skapa affärsnytta i form av spårbarhet, produkt- och patientsäkerhet samt effektivitet i hela värdekedjan från producent till slutkund.

Gå till GS1:s hemsida

Arbetssätt och användargrupper

GS1 Sweden är en egen juridisk organisation, men vårt arbetssätt bygger på samma fundament som våra 110 systerorganisationer runt om i världen. GS1 drivs not-for-profit och våra standarder och lösningar är globala, öppna för alla, användarstyrda.

Läs mer om vårt arbetssätt

GS1 Sweden Concept Centre

Genom ett besök i vårt Concept Centre ökar förutsättningarna för att förstå och diskutera hur GS1-systemet skapar affärsnytta för ditt företag. En erfaren GS1-medarbetare guidar alltid ditt besök, som vi skräddarsyr för att passa de utmaningar som just ditt företag har.

Läs mer om GS1 Sweden Concept Centre